Vegetační index – stav
Vegetační index

Co je to vegetační index?

Vegetační index je bezrozměrná hodnota, která vyjadřuje množství vegetace na jednotce plochy. Slouží především k porovnání stavu zeleně v prostoru a čase. Hodnoty indexu jsou v legendě nahrazeny jejich přibližnou názornou interpretací. Prostorové rozlišení původních dat je 10x10 metrů, index vyjadřuje průměr zeleně v této ploše.

Pro výpočet byla použita data z družic Sentinel-2 provozovaných Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) prostředníctvím programu Copernicus.